Ozan Dede Korkut
Ozanlar

Ozan Dede Korkut »     Dede Korkut, bilinen ilk Türk Ozanı. Orta Asya’da Kopuz, Anad ...

Aşıklar

Ozan Dede Korkut »     Dede Korkut, bilinen ilk Türk Ozanı. Orta Asya’da Kopuz, Anadolu’da saz diye bilenen çalgının mucididir. Türk coğrafyasındaki bütün ozanların piridir. Oğuz Türklerinin milli ozan ...

Türkü Hikayeleri

Ferayidir Kızın Adı » Şu bizim Milâs, tarih boyunca iki uygarlığa başkentlik etmiştir. İlkin Halikarnassos'tan (Bodrum'dan) önce Karya Krallığına; daha sönra da Menteşe Beyliğine. Menteşe beylerinden Yakup'un oğlu İlyas, ...

BgHERKENAR
Yeni Albümler

İSMAİL ALTUNSARAY » HERKENAR

FACEBOOK
TWITTER
GOOGLE